Materiał Partnera

Jak nauczyć się zgrzewania doczołowego?

Jak nauczyć się zgrzewania doczołowego?

Montaż instalacji rurowych wiąże się z koniecznością wykonania połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami. W przypadku rur o średnicach większych niż 63 mm i o grubości ścianki minimum 5 mm można zastosować technikę zgrzewania doczołowego. To jedna z umiejętności przydatnych monterowi. Gdzie i jak może on nauczyć się zgrzewania doczołowego, aby poszerzyć swoje kwalifikacje?

Na czym polega zgrzewanie doczołowe?

Zgrzewanie doczołowe jest jedną z wielu metodą łączenia rur wodociągowych lub w innych instalacjach bez wykorzystania dodatkowych elementów – mufek czy gwintów. Jest to połączenie trwałe, które przypomina spawanie metali. Dlatego sprawdza się wszędzie tam, gdzie rurociąg biegnie pod różnymi konstrukcjami lub jest zakopany w ziemi. Metoda zgrzewania doczołowego polega na podgrzaniu krawędzi dwóch rur z polietylenu lub też rury i kolanka czy innej kształtki. Następnie oba elementy są ze sobą łączone i dociskane mechanicznie w specjalnej maszynie – zgrzewarce. Ponieważ polietylen jest tworzywem plastycznym, podczas takiego zabiegu spaja się ze sobą tak jak zgniatana plastelina. W efekcie powstaje trwałe, odporne na naprężenia złącze, które parametrami odpowiada jednolitej rurze. Obok zgrzewania doczołowego do łączenia rur z tworzyw sztucznych wykorzystuje się też zgrzewanie elektrooporowe. Zazwyczaj obie te metody są prezentowane na tym samym kursie.

Jak zdobyć umiejętności zgrzewania doczołowego?

Zgrzewanie doczołowe jest umiejętnością przydatną w pracy przy montażu instalacji wodnych, gazowych czy technologicznych, w których stosuje się rury z tworzyw sztucznych. Dlatego można ją zdobyć podczas nauki na specjalistycznym kursie doskonalenia zawodowego organizowanym m.in. przez Ośrodek Szkoleniowy Galileum z Zabrza. Zajęcia na kursie obejmują dwie metody łączenia rur, gdyż obok zgrzewania doczołowego można też na nim poznać technikę elektrooporową. Podczas szkolenia uczestnicy:

  • poznają procedurę zgrzewania doczołowego,
  • uczestniczą w profesjonalnej prezentacji przebiegu procesu zgrzewania,
  • poznają kryteria i uczą się dokonywania oceny jakości wykonanego połączenia,
  • zapoznają się z ograniczeniami w łączeniu rur z zastosowaniem technologii zgrzewania doczołowego,
  • uczestniczą w warsztatach praktycznych, podczas których mogą utrwalić wiedzę i sprawdzić własne umiejętności.

Szkolenie na kursie jest zakończone wewnętrznym egzaminem, podczas którego są sprawdzane opanowane umiejętności i wiedza kandydata. Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu stanowi potwierdzenie kwalifikacji i uprawnia do wykonywania takiego montażu. Świadectwo obejmuje też uprawnienia do wykonywania zgrzewania elektrooporowego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy