Materiał Partnera

Jak i gdzie zgłosić zakończenie budowy domu?     

Jak i gdzie zgłosić zakończenie budowy domu?     

Zarówno rozpoczęcie budowy, jak i jej zakończenie, wymagają dopełnienia kilku formalności. Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny, jeżeli chcemy w nim legalnie zamieszkać. Jak i gdzie zgłosić zakończenie budowy domu? Jakie dokumenty należy przygotować? Komu musimy je przedstawić? Kto dokonuje oględzin domu? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule.

Budowa domu to bez wątpienia inwestycja na całe życie. By zaoszczędzić cenny czas, a często także nerwy, budowę domu warto zlecić profesjonalistom. Godną polecenia firmą, oferującą kompleksowe usługi (poczynając od przygotowania projektu i uzyskania stosownych pozwoleń, przez dobór najwyższej jakości materiałów budowlanych, po montaż instalacji i odbiór techniczny domu jednorodzinnego), jest firma remontowo-budowlana Więckowski Budowa ze Zgierza.

Jakich formalności należy dopełnić, by móc wprowadzić się do nowo wybudowanego domu?

By móc zamieszkać w nowo wybudowanym domu, należy dopełnić kilku istotnych formalności. Niedopełnienie ich oznaczałoby bowiem, że korzystamy z budynku nielegalnie, co skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.

Główne zasady określające formalności związane z zakończeniem budowy domu znajdziemy w artykule 54 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z treścią dokumentu, zakończenie budowy domu jednorodzinnego należy zgłosić Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Po zgłoszeniu zakończenia budowy odpowiedniemu organowi, urząd ma 14 dni na zajęcie stanowiska. Brak sprzeciwu oznacza, że uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy, składanego Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, należy dołączyć następujące dokumenty:

  • oryginał dziennika budowy,

  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku,

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z założeniami projektu lub warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę,

  • protokoły badań i kontroli instalacji i przyłączy, zapewniających użytkowanie domu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wspomniane protokoły sporządzane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wśród niezbędnych protokołów wymienić warto:

  • protokół odbioru przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego),

  • protokół odbioru instalacji gazowej (o ile jest w budynku) sporządzony przez uprawnionego instalatora,

  • protokół odbioru pionów wentylacyjnych i kominów,

  • atest higieniczny (o ile dom przyłączony jest do własnej oczyszczalni lub posiada szambo). Dokument wystawia producent szamba (oczyszczalni).

  • zaświadczenie o przydatności wody do spożycia, sporządzone przez sanepid (w przypadku, gdy woda pitna czerpana jest z własnego ujęcia).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy