Materiał Partnera

Elementy izolacji zimnochronnej

Elementy izolacji zimnochronnej

Izolacje zimnochronne stosowane są wszędzie tam, gdzie w procesach produkcyjnych zachodzi potrzeba utrzymania niskiej temperatury. W celu zbudowania izolacji zimnochronnej stosowane są rozmaite materiały o odpowiednich parametrach termicznych.

Stosowanie izolacji zimnochronnej jest konieczne w wielu obszarach przemysłu spożywczego, chemicznego i petrochemii oraz wielu innych. Izolacje tego rodzaju wykonuje się m.in. na rozmaitych zbiornikach i rurociągach, instalacjach chłodniczych i sanitarnych, komorach chłodniczych, czy nawet urządzeniach technologicznych – wymienia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa IzoSerwis.

Materiały do izolacji zimnochronnej

Celem stosowania izolacji zimnochronnej jest zminimalizowanie przepływu ciepła z ośrodka cieplejszego do zimniejszego. Toteż materiały termoizolacyjne stosowane w tego typu zabezpieczeniach powinny charakteryzować się możliwie najniższą przewodnością cieplną, niską zdolnością pochłaniania wilgoci i odpornością na wahania temperatur.

Płyty i filce z włókien szklanych

Wyroby otrzymane w wyniku zalania włókien szklanych lepiszczem z żywic syntetycznych, cechuje bardzo niska przewodność cieplna. Wynika to z faktu, że płyty i filce otrzymane tą metodą zawierają bardzo duża ilość powietrza, które może stanowić ponad 90% masy wyrobu!

Płyty ze styropianu

Styropian powstaje w procesie spieniania granulek polistyrenu z dodatkiem poroforu, zaś płyty otrzymuje się przecinając duże bloki drutem oporowym, ogrzewanym prądem. Wśród zalet izolacji styropianowych możemy wymienić niską higroskopijność, bardzo dobrą wytrzymałość na ściskanie i działanie czynników biologicznych, a także elastyczność i bezwonność.

Pianka i gąbka poliuretanowa

Otrzymywana jest w wyniku spieniania żywicy poliestrowej i w zależności od ilości oraz rodzaju surowców możemy otrzymać tworzywo twarde (pianka) lub miękkie (gąbka). Z wyrobów poliuretanowych można otrzymać rozmaite zabezpieczenia izolacyjne, takie jak taśmy i otuliny o rozmaitych wymiarach, szczególnie chętnie stosowane przy izolacji rurociągów. Spieniony poliuretan pozwala również na formowanie kształtek i płyt, a nawet wielkopowierzchniowych paneli, stosowanych do budowy komór chłodniczych. Każda izolacja zimnochronna powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia, nazywane płaszczami. Wykonuje się je w zależności od indywidualnych warunków z blach ocynkowanych, powlekanych, aluminiowych, gładkich lub profilowanych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy