Materiał Partnera

Czym się kierować przy wyborze laboratorium do badań materiałowych?

Czym się kierować przy wyborze laboratorium do badań materiałowych?

Zlecając badania materiałowe musimy przede wszystkim wybrać laboratorium, któremu powierzymy to odpowiedzialne zadanie. Jeżeli w naszej okolicy działa kilka tego typu placówek, wybór ten może być bardzo trudny. Istnieje na szczęście kilka czynników, na których niezawodnie możemy oprzeć swoją opinię na temat laboratorium. Należą do nich zakres usług, lokalizacja, cena, doświadczenie i renoma.

Czy laboratorium spełnia nasze wymagania?

Kryteria stawiane laboratoriom materiałowym – takim jak laboratoria Metrotest – zawsze wychodzą z tego samego pułapu: początkowych wymagań. Te uwarunkowane są typem badań, które pragniemy zlecić. Nie wszystkie laboratoria materiałowe będą oferowały ten sam zakres usług. Dla przykładu, w laboratorium mechanicznym wykonywane są pomiary twardości, próby rozciągania, próby udarności czy technologiczne próby ścinania, tłoczenia, spłaszczania i zginania. To tutaj także zlecimy badania zmęczeniowe i statyczne sprężyn, pomiary momentu siły czy próby zmęczenia nisko‐ i wysokocyklowego w danym zakresie. Wszystko zależy od tego, jakie rzeczywiście wartości nas interesują. W większości przypadków badania mają za zadanie odwzorowanie rzeczywistych warunków panujących w procesach technologicznych, określając możliwości danych elementów instalacji lub całych układów. Oczywiście laboratorium mechaniczne nie wykona wszystkich tego typu badań. Ważne są także badania metalograficzne, dzięki którym możemy np. sprawdzić stopy metali i złącza spawane. Badania przeprowadzane są mikroskopowo, makroskopowo czy faktrograficzne. Mierzone są głębokości warstw utwardzanych czy skład chemiczny.

Ważna kwestia lokalizacji

Bliska współpraca z laboratorium materiałowym będzie związana z koniecznością dobrej wymiany informacji, a także jej nośników – w tym badanych elementów oraz układów. Ważne jest zatem, aby wybrane laboratorium nie było od nas mocno oddalone. Jeżeli mamy wybór pomiędzy kilkoma bliskimi placówkami spełniającymi nasze wymogi, możemy porównać ze sobą ceny poszczególnych badań, która również jest bardzo ważnym czynnikiem.

Jak sprawdzić doświadczenie oraz renomę laboratorium materiałowego?

Szukając innych wyznaczników dobrego laboratorium materiałowego możemy zwrócić uwagę na datę jego powstania, a także stosowany na miejscu sprzęt badawczy. Nie bez znaczenia jest także renoma, która w tym przypadku związana jest przede wszystkim z opinią, którą dane laboratorium wyrobiło sobie u podmiotów z podobnej branży jak nasza.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy