Materiał Partnera

Charakterystyka gumy Viton

Charakterystyka gumy Viton

Viton, czyli kauczuk fluorowy, to kopolimer monomerów. Jego nazwa jest zastrzeżona przez firmę DuPont. Produkty stworzone z Vitonu cechują się doskonałą odpornością cieplną i chemiczną. Ponadto, dzięki zawartości fluoru są one niepalne. Przedstawiamy charakterystykę gumy Viton.

Czym jest Viton?

Viton to elastomer na bazie kauczuku fluorowego, będącego kopolimerem monomerów zawierających fluor, w tym głównie fluorek winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Wulkanizaty fluorowe, które znane są pod nazwą Viton, charakteryzują się szczególnie wysoką odpornością chemiczną i cieplną, a dzięki fluorowi także niepalnością. Ponadto, wykazują niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy. Natomiast mechaniczne właściwości Vitonu przypominają właściwości tradycyjnych mieszanek.

Zastosowanie

Na bazie Vitonu powstają uszczelnienia, które wyróżniają się stabilnością wymiarów. Co więcej, wykazują one właściwości samosmarujące.
- Uszczelki wykonane z kauczuku fluorowego stosuje się przeważnie w przemyśle samochodowym, w tym m.in. w silnikach i układach paliwowych. Jeśli chodzi o inne segmenty zastosowań tych uszczelnień, to warto wymienić przemysł petrochemiczny, urządzenia kontrolne i sterujące oraz produkcję części do układów hydraulicznych i pneumatycznych – wylicza nasz rozmówca reprezentujący firmę DIF.

Właściwości Vitonu

Guma Viton wyróżnia się cennymi właściwościami. Przede wszystkim jest odporna na:
  • próżnię,
  • promieniowanie UV,
  • ozon,
  • oleje i smary mineralne (także te z dodatkami uszlachetniającymi),
  • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
  • kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny, azotowy i fosforowy),
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC).
Odporność chemiczna Vitonu sprawia, że znajduje on zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w elektrowniach węglowych, gazowych, olejowych, petrochemicznych i atomowych. Ponadto, wykorzystuje się go w przetwórstwie ropy naftowej i jej transporcie, przetwórstwie chemicznym, transporcie produktów chemicznych, mechanizmach przenośników, a także w systemach odsiarczania oraz przemyśle lotniczym, kosmicznym i spożywczym. Z drugiej strony, kauczuk fluorowy nie jest odporny na stężone kwasy organiczne, ketony, estry i etery małocząsteczkowe (np. octan etylu, doksan), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów oraz gorącą wodę i parę wodną.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy